] Login For e-QC

LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB)
PENGISYTIHARAN KELUARAN KELAPA SAWIT BAGI EKSPORT


Nombor Lesen
Password

PERINGATAN - Integrasi Maklumat eqc.mpob.g.my dan e-kilangmpob.com.my :
Sila kemaskini (revise) maklumat sehari sebelum hari terakhir bekerja setiap bulan. Selepas tarikh tersebut, sila kemaskini maklumat di laman www.e-kilangmpob.com.my