]

LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB)

BULAN :        TAHUN :  


Nombor Lesen
Nama Syarikat/Firma

RINGKASAN LAPORAN PENGUKURAN MINYAK SAWIT/KELUARAN KELAPA SAWIT

Hapus? No Rujukan Tarikh Pengukuran Nama Pelantik Nama Kapal Jenis Minyak / Keluaran Kelapa Sawit Penguji / Makmal Kuantiti (Tan Metrik)

 Keluar Ke Menu E-MPOB (EL) UK 4        Keluar Ke 'Screen-Entry' E-MPOB (EL) UK 4