]

LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB)

BULAN :        TAHUN :  


Nombor Lesen
Nama Syarikat/Firma

MAKLUMAT PENGUKURAN MINYAK SAWIT/KELUARAN KELAPA SAWIT

No Rujukan Laporan Pengukuran
Tarikh Pengukuran (ddmmyyyy) -
Nama Pelantik
Nama Kapal
Nama Kapal Tiada Di dalam List
Aktiviti      Import
Nama Pelabuhan Loading  
Tiada Di dalam List  
Destinasi Pelabuhan Discharge  
Tiada Di dalam List  
                 Eksport
Nama Pelabuhan Loading  
Tiada Di dalam List  
Destinasi Pelabuhan Discharge  
Tiada Di dalam List  
                 Alihan Tempatan
Nama Pelabuhan Loading  
Tiada Di dalam List  
Destinasi Pelabuhan Discharge  
Tiada Di dalam List  
                 Bonded
Nama Pelabuhan Loading  
Tiada Di dalam List  
Destinasi Pelabuhan Discharge  
Tiada Di dalam List  
Jenis Minyak/Keluaran Kelapa Sawit
Penguji/Makmal
No Rujukan Makmal
Kuantiti Tan Metrik (TM)
No Tangki
(Asingkan No Tangki dengan ',' contohnya T1,T2)

Parameter Nilai        Catatan Parameter Nilai        Catatan
FFA (%)
M&I (%)
SMP (℃)
Peroxide Value
IV (Wijs)
Saponification Value
Unsaponifiable Matter(%)
Refractive Index (℃)
Cloud Point (℃)
Red Colour
Yellow Colour

      Keluar Ke Menu E-MPOB (EL) UK 4         Ringkasan Kemasukan Maklumat